АСОЦИАЦИЯ "ВЪЗМОЖНОСТТА БЪЛГАРИЯ"

Сдружение "Opportunità Bulgaria" в превод „ Възможността България “ е частно сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Софийския съд през юни 2022 г.

Силните страни на Асоциацията са нейният динамичен и професионален екип, владеещ няколко езика, съставен от експерти, които имат умения в различните области на специализация (професионални, промоционални и комуникационни събития, специализирани консултации към компании, логистика, панаири), който предлага пълна подкрепа от част от операторите, свързани с двете пазарни икономики в България и Италия.
 Асоциацията има за цел да даде по-голяма подкрепа на икономическите и търговски отношения, особено между компании в провинция Модена, както и на други италиански компании и компании в България.

Още през 2004 г. Търговската камара на Модена и Българската стопанска камара подписаха споразумение за сътрудничество с Promec - специална компания за промоция на Търговско- промишлената камара на Модена и Българската търговско-промишлена камара в България. През този период в продължение на единадесет години като представител на Промек в България беше одобрен г-н Захари Николов – понастоящем избран за президент от учредителите на нов състав на Асоциация ВЪЗМОЖНОСТТА БЪЛГАРИЯ.
Associazione OPPORTUNITA BULGARIA.

Оттогава винаги сме работили усилено и с много важни резултати за нашите общи икономики. Разбира се, през последните години сътрудничеството между италианските и българските компании е много интензивно и все по-структурирано в условията на новите глобални възможности за икономически отношения.

Екип от италиански и български експерти, ръководени от д-р. Захари Николов в България и д-р Енрико Малаголи - известен счетоводител на Модена и настоящ вицепрезидент на Асоциация OPPORTUNITA BULGARIA,създадоха нова и важна професионална интернет платформа с уебсайт - www.opportunitabulgaria.net. Тази платформа има за цел да предложи и улесни дейностите по насърчаване, консултиране и подпомагане на нуждите на предприемаческото сътрудничество между фирми от Италия и България

Професионализмът на основателите на Асоциацията, сред които г-н Ренато Валентини – известен предприемач от Модена – избран за вицепрезидент на Асоциацията и д-р Цветелина Гълъбова – собственик на фирма ULOGISTIC – важна логистична и транспортна компания в България - също бе избрана за вицепрезидент на новата Асоциация, Основателите на нашата Асоциация гарантират широка мрежа от сътрудничество с най- важните български и италиански органи и институции, заедно с информационния инструмент, подкрепен от ежедневната информация на информационния бизнес на Българската търговско- промишлена палата, Това е конкретна възможност за италианските компании да намерят положително сътрудничество с български фирми и обратно български фирми да намерят технология и пазар в Италия.

Този „проект“ е роден като нов инструмент за насърчаване и увеличаване на двустранната търговия в следните сектори:

Насърчаване и подкрепа на инициативи, насочени към увеличаване на икономическия и културния обмен между Италия и България

- Подкрепа за процеса на интернационализация на МСП и популяризиране на Made in Italy в България

- Насърчаване на дейности в областта на икономиката, обучението и техническата помощ
· чрез конкретни съвети и помощ,
· чрез подробна информация за бизнес възможностите,
· чрез организиране на редовни сравнения между предприятия от провинция Модена и италиански и български предприятия,

. срещи между компании и бизнес асоциации под формата на уеб срещи и директни контакти.
· Бизнес общността е насочена към български и италиански фирми от различни сектори на икономиката: машиностроене, текстил, хранително-вкусова промишленост, транспорт и логистика, козметика, финансови аспекти на бизнеса, туризъм и свободно време, както като консултиране и маркетинг, така и като производство.

България винаги ще бъде по-скоро стратегически партньор, може би все още в средносрочен план, характеризиращ се с манталитет на "трета страна", но със сигурност ключов партньор.
В същото време България, освен че е развита икономика с внимание към технологиите, според нас е една от вратите към балканските страни и следователно е територия и пазар с възможности и ръст на износа. Вярваме, че всички сектори на икономиката в провинция Модена, в нашия регион, както и много сектори в Италия, могат да имат
по-нататъшно развитие и растеж в рамките на инициативата, която създаваме.
Ние, основателите на новото сдружение OPPORTUNITA BULGARIA, вярваме, че България, страна от ЕС, много близка до Италия и по отношение на културата, е една от европейските страни, които трябва да бъдат открити;

 Асоциацията е създадена и възнамерява да развива дейността си, като предоставя всякаква възможна подкрепа, помощ и съвети на компаниите в двете страни - Италия и България.

Мисията на нашата Асоциация се структурира и от набора от институционални отношения, които поддържаме с основните италиански и български органи, институции и администрации, включително Посолството на Италия, Посолството на Република България, ICE в София, мрежата от италиански търговски камари, по-специално с Търговската камара на Модена, както и с Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България B.I.C.A, Обединените бизнес клубове (Асоциация на малките и средните предприятия) заедно с италианските търговски асоциации.

Информацията на нашия уебсайт, както и важната дейност на новото сдружение OPPORTUNITA BULGARIA се отнасят главно до три основни области:
WEB

1.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяме конкретна информация за производствения капацитет на българските фирми в различните промишлени сектори, както и за дейността на изследователските центрове към Техническия университет в София, възможностите на българските фирми за търговия с метали, ламарина и др.

2. ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА В БЪЛГАРИЯ представяме пазарни анализи за това как можем да помогнем на италианските компании да започнат да продават своите продукти на пазара в България.

3. ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ
С тази услуга целим да предоставим на италианските предприемачи полезна информация и помощ при участието им в изложения и панаири в България, да осигурим точни контакти с държавни институции и частни сдружения като Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал на България, в която членуват повече от двадесет хиляди български фирми.

4. ИНДИВИДУАЛНА ПОМОЩ
Основната дейност на Асоциацията "OPPORTUNITA' BULGARIA" е да оказва индивидуално съдействие по всяко искане на италиански фирми, не само от провинция Модена, но и от други италиански региони.
Това е специална възможност - нашите експерти могат да разгледат всяко специфично запитване от италиански компании за извършване на производство в местни компании в металообработващия сектор (- производство на чугунени отливки, алуминиеви отливки, синтеровани компоненти, производство на хидравлични цилиндри, компоненти за хидравличната индустрия, електрозаварени дърводелски изделия, изпълнение на специфичните изисквания към заварките, придружени от модул WPS, производство на горещо пресовани стоманени компоненти със съответната обработка, извършвана с обработващи центрове с ЦПУ, стругове и фрези и др.). ).
Що се отнася до бъдещето на организацията и бизнес контактите между двете страни, можем да потвърдим, че имаме контакти и с всички най-важни български компании - дистрибутори на италиански хранителни продукти, както и с големи вериги за дистрибуция на потребителски стоки в България.
Разработихме мерки и условия, които да помогнат на италианските компании да търгуват успешно с италиански продукти на българския пазар.

Възнамеряваме да развием възможностите на нашата организация и асоциация и към основните асоциации в Италия - CNA, LAPAM, CONFIDUSTRIA, също и чрез организиране на срещи и събрания, наречени "LA GIORNATA BULGARIA". 

Асоциацията има за цел да даде по-голяма подкрепа на икономическите и търговски отношения, особено между компании в провинция Модена, както и на други италиански компании и фирми в България.
Този „проект“ е роден като нов инструмент за насърчаване и увеличаване на двустранната търговия в следните сектори: 
Насърчаване и подкрепа на инициативи, насочени към увеличаване на икономическия и културния обмен между Италия и България

- Подкрепа за процеса на интернационализация на МСП и популяризиране на Made in Italy в България
- Насърчаване на дейности в областта на икономиката, обучението и техническата помощ

  • чрез конкретни съвети и помощ,
  • чрез подробна информация за бизнес възможностите,
  • чрез организиране на редовни сравнения между предприятия от провинция Модена и италиански и български предприятия,
    Модена и италиански и български компании,
  • incontri tra imprese ed Associazioni di imprese, sotto forma di web meeting e contatti diretti.
  • Бизнес общността е насочена към български и италиански фирми от различни сектори на икономиката: машиностроене, текстил, хранително-вкусова промишленост, транспорт и логистика, козметика, финансови аспекти на бизнеса, туризъм и свободно време, както като консултиране и маркетинг, така и като производство.

България ще бъде все повече и повече стратегически партньор, може би все още в средносрочен план, характеризиращ се с манталитет на "трета страна", но със сигурност ключов партньор. В същото време България, освен че е развита икономика, която обръща внимание на технологиите, според нас е една от вратите към балканските страни и следователно е територия и пазар на възможности и растеж.

Вярваме, че всички сектори на икономиката в провинция Модена, нашия регион и много сектори в Италия могат да получат по-нататъшно развитие и растеж в рамките на създадената инициатива.

Ние, основателите на новата Асоциация "OPPORTUNITA' BULGARIA", вярваме, че България, страна от ЕС, много близка до Италия и по отношение на културата, е една от европейските страни, които трябва да бъдат открити; Асоциацията беше създадена и възнамерява да развива своята дейност, като предоставя всяка възможна подкрепа, помощ и съвети на компаниите в двете страни - Италия и България.